Személyközpontú szemlélet

A személyközpontú terápia kidolgozása Carl Rogers nevéhez fűződik.  Alapfeltevése, hogy minden személyben benne rejlenek az erőforrások önmaga jobb megismerésére, megértésére és ezáltal a fejlődésre. Terapeutaként klienseink belső erőforrásainak mozgósításában nyújtunk segítséget.

nc3b6vekedc3a9s.jpgA személyközpontú terápia legfőbb jellemzői, és egyben eszközei: az empátiás megértés, a feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség (kongruencia). A tanácsadás és terápia során klienseink tapasztalatait és belső világát olyannak fogadjuk el, ahogyan megélik, ezzel is hozzásegítve őket önmaguk teljesebb megértéséhez és elfogadásához. Terapeutaként nem pusztán egy szerepet vállalunk fel, hanem személyesen, egész lényünkkel vagyunk jelen a segítő kapcsolatban.