Adatkezelési tájékoztató

A „Kapcsolat Terápiás Műhely” üzemeltetője elkötelezett a honlapot felkereső személyek személyes adatainak és magánéletének védelmére. Az alábbi tájékoztató és nyilatkozat a regisztrált felhasználók, a hírlevél feliratkozók, valamint a kapcsolat-felvételi űrlapot kitöltők személyes adatainak online történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de a személyes adatok védelme megilleti a honlap minden látogatóját. Az alábbi oldal tartalma hivatott leírni, hogy a „https://kapcsolodas-muhely.net” honlap tulajdonosa és üzemeltetője mely adatokat, milyen módon gyűjtheti, illetve azokat hogyan használhat fel. Az adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott adatvédelmi kérdésekben a GDPR és az Infotv. rendelkezései irányadóak. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi nyilatkozatot megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Amennyiben a látogató nem fogadja el ezeket a feltételeket, úgy joga van a honlap használatát továbbá a böngészés folyamatát felfüggeszteni és semmilyen személyes adatot nem megadni.

A kezelt adatok körét képezik a felhasználó által megadott email címek, kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése esetén.

Az adatkezelő:
Az adatok megismerésére és kezelésére az alábbi munkatársaink jogosultak:

Csekő Csilla
szerkesztő
Telefonos elérhetősége: 0630/2484985;
E-mail cím: kapcsolodas.muhely@gmail.com

Dr. Szél Zsuzsanna
szerkesztő, üzemeltető
Székhely: 1118 Budapest, Brassó út 169-179. E. ép., III./9.
E-mail cím: windy.zsu@gmail.com
Telefon: 0630/5490503

Milyen célból gyűjtjük és kezeljük adatait?

Az adatkezelés célja a kapcsolat-felvételi űrlap során megadott adatok alapján az adatszolgáltató felkeresése, kérdéseinek megválaszolása, szükség/igény esetén személyes találkozás céljából időpont-egyeztetés.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az Ön által, a honlap felhasználása során megadott adatokat, valamint a kapcsolat-felvételi űrlapban rendelkezésünkre bocsátott adatokat a kérésére történő törlésig tároljuk. Amennyiben bármilyen okból szeretné, hogy adatai törlésre kerüljenek, indoklás nélkül kérheti email-ben, vagy postai úton az adatkezelőtől, a fent megadott elérhetőségeken.

Egyéb adatkezelést érintő kérdések:

A honlap üzemeltetése során a Google Analytics webelemzési szolgáltatásait használjuk. A fent nevezett szolgáltatások úgynevezett cookie-kat (sütiket) használnak, hogy a webhely üzemeltetője elemezhesse a látogatók webhely-használati szokásait és a gyűjtött adatokat hatékonyabb hirdetési tevékenységre használja fel. A Google Analytics által tárolt adatok (sütik) 14 hónap után automatikusan törlődnek. További információkat az adatvédelemmel és felhasználási feltételekkel kapcsolatosan az alábbi honlapok felkeresésével talál:
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html; https://policies.google.com/?hl=en

Adatbiztonság:

A honlap tulajdonosa mindent megtesz a megadott személyes adatai védelme érdekében. Az adatokat csak jelszavas azonosítást követően érik el a honlap üzemeltetésével és szerkesztésével megbízott munkatársak, korszerű védelemmel ellátott számítástechnikai eszközökről.

Az Adatszolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Adatszolgáltatóként jogosult az alábbiakra:
– megismerni adatkezelés céljait,
– megismerni az érintett személyes adatokat és kategóriáit,
– kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen,
– valamely felügyeleti hatóság felé panaszt benyújtani,
– megismerni az adatok forrását.

A személyes adatok másolatát kérésre a rendelkezésére bocsátjuk – évente egyszer térítésmentesen, minden további esetben méltányolható előállítási költség kerülhet felszámolásra – amennyiben a másolat igénylésére vonatkozó kérelem nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

Az Adatkezelési tájékoztatónk módosítása esetén az érintetteket elektronikus úton tájékoztatjuk.

További információk a szerzői jogokat illetően: Impresszum